`
vorige Terug Naar Fotogalerie vlinderwerkgroep
De Citroenvlinder
overwintert als vlinder en is dan ook vroeg in het voorjaar al waar te nemen.
Het mannetje is citroengeel, het vrouwtje bleekgeel, soms bijna wit. Zij legt de eitjes op de onderkant van het blad van vuilboom of wegendoorn.
De groene rups (half april tot eind juni) rust langs de middennerf van een blad en is daardoor moeilijk te vinden.
De vlinder vliegt van eind juni tot begin oktober en na de overwintering van begin februari tot begin juni, vooral op zonnige plaatsen in open bos en langs bosranden, struwelen op braakliggende percelen en houtwallen in landbouwgebieden, ook in parken en tuinen.
Terug Naar Fotogalerie vlinderwerkgroep