vorige Terug Naar Fotogalerie vlinderwerkgroep Volgende
Kleine Vuurvlinder
is een algemene standvlinder van vrij open en meestal droge gebieden, zoals schrale plekken in graslanden, heidevelden, duinen, braakliggende gronden en bermen.
De vlinder vliegt in 3 generaties van eind april tot eind oktober.
De rups leeft van schapenzuring, soms ook veldzuring.
De soort overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag.
Terug Naar Fotogalerie vlinderwerkgroep Volgende