Natuurvereniging Ken en Geniet
PROGRAMMA 2021, NATUURVERENIGING KEN EN GENIET
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
HET PROGRAMMA VAN KEN EN GENIET KAN NOG NIET WORDEN OPGESTART
U BEN TEN ALLE TIJDEN VERPLICHT OM DE CORONAMAATREGELEN OP TE VOLGEN
HET BESTUUR NEEMT GEEN VERANTWOORDING VOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE COROMAMAATREGELEN
DOOR DEELNEMENRS AAN DE ACTIVITEITEN
datum tijdsoortbestemming gids
w
a = autotocht; b = bus; f = fietstocht; a/f = auto of fietstocht; w = wandeling zonder vervoer;
P = presentatie-,dia- of film-avond in de Cammeleur te Dongen
Fietsgroep zijn: Kees van Dongen, Harrie van Dongen, Rinus van Riel