vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start
De Gele Kwikstaart
De Gele Kwikstaart is een zomergast en overwintert in Afrika. Hij nestelen tussen graspollen op de grond.
Trekvogels in het najaar vaak in troepen in weiden en op golfbanen. Ze slapen dan in rietvelden.
vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start