Natuurvereniging Ken en Geniet
vorige

Vogelwerkgroep Ken en Geniet
Foto's gemaakt door leden tijdens excursie's.

Home
Foto's gebruikt op de website Slechtvalk Blauwborst Salland Salland Tiengemeten
Ingezonden waarnemingen Pestvogel Appelvink Apelvink Buizerd Baltimoretroepiaal Kleinst Waterhoen  Porseleinhoen Roerdomp Strandleeuwerik Baluwe Reiger Krooneend
Fluiter Boomvalk Kluut Steltkluut Bosruiter Zwarte Ibies Notenkraker Grote Zilverreiger Sneeuwgors Ijsvogel Ijsvogel
Torenvalk Grauwe Klauwier Ijsduiker Gele Kwikstaart Grauwe Vliegenvanger Witoogeend Witgesterde Blauwborst Nonnenetje Fuut Rietzanger
Baltimoretroepiaal Citroenkwikstaart Klapekster Waterspreeuw