vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start
De Middelste Bonte Specht
is sinds 1997 broedvogel in Nederland in Midden- en Zuid-Limburg, maar elders zeldzaam. Zijn voedsel bestaat uit insecten en boomsappen.
Hij houdt zich meestal hoog in boomkruinen op en hipt vaak op dikke horizontale takken op zoek naar insecten.
vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start