vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start
De Rietzanger
is een zomergast en overwintert ten zuiden van de Sahara. Hij is beweeglijk en weinig schuw en laat zich goed zien.
Hij nestelt laag in dichte vegetatie in moerassige gebieden.
vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start