vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Start
Tiengementen
Eenmaal per seizoen organiseert de vogelwerkgroep een excursie waar ook andere leden van Ken & Geniet (welke geen lid zijn van de vogelwerkgroep) aan kunnen deelnemen.
Hier zijn we op excursie naar het eiland Tiengemeten om de daar aanwezige vogels te observeren en wordt uitleg gegeven over de soorten.
Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Start