vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start
De Zwarte Ibis
ziet er op afstand geheel bruinzwart uit, toont van nabij echter kastanjebruine kleur en glanzende groene en paarse tinten. Vliegt vaak grote afstanden tussen foerageer-, broed- en slaapplaatsen. Broedkolonies in rietvelden, struikgewas of bomen.
Vooral in de periode september-december kun je hem in Nederland aantreffen.
Deze foto is gemaakt in het Westland.
vorige Terug Naar Fotogalerie Vogelwerkgroep Volgende Start