Natuurvereniging Ken en Geniet


Lidmaatschap van Natuurvereniging Ken en Geniet


Aanmelden voor het lidmaatschap gaat het makkelijks door het aanmeldformulier in te vullen.
U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden.

Contributiebedragen

(Bijgewerkt per 1 januari 2016)
Leden
65+leden
Gezinsleden
Jeugdleden (14-16 jaar)
€ 17,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt € 1,50 per maand berekend.

Aanmelden voor het lidmaatschap gaat het makkelijks door het aanmeldformulier in te vullen.
U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden.
Sekretaris: Els Scheepers
Brabantpark 9
5101 ZA Dongen
 
    Bij het aanmelden voor het lidmaatschap altijd onderstaande gegevens sturen:
  • Voorletters en Achternaam
  • Straat en Huisnummer
  • Postcode en Woonplaats
  • Graag ook:
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mail adres