Natuurvereniging Ken en Geniet


NATUURVERENIGING KEN EN GENIET


Natuurvereniging Ken en Geniet is opgericht op 5-2-1958, door enkele mensen die elkaar tegen kwamen in de natuur, deze vonden dat er te weinig aandacht was voor deze natuur, men begon met het geven van voorlichting door het presenteren van filmavonden, het organiseren van natuurtochten, cursussen en tentoonstellingen.

Ook nu nog wordt dit met veel enthousiasme gedaan.
Klik hier voor uitvergroting
Onze natuurvereniging organiseert per jaar 26 excursies in Dongen en omgeving, zowel in de zomer als de winter. Als lid kunt u zodoende om de 14 dagen een tocht, met een korte koffiestop.
Al deze tochten worden begeleid door eigen gidsen, vaak mensen die een I.V.N. gidsencursus gevolgd hebben. De tochten die gemaakt worden zijn autotochten, fietstochten en bustochten, bijna altijd wordt er gewandeld door de natuur.
Klik hier voor uitvergroting
In het winterseizoen worden er in de filmzaal van de Cammeleur 6 dia- of filmavonden gepresenteerd. Deze avonden worden meestal door eigen leden uitgevoerd. Voor de dia's heeft de vereniging eigen presentatiemateriaal, bestaande uit overvloeiprojectoren, voor de film, tegenwoordig video, beschikt de vereniging over een beamer.
Thans bestaat de vereniging uit ongeveer 240 leden.
We hebben diverse actieve werkgroepen, deze werkgroepen inventariseren in de ons omringende natuur, zo worden gegevens verzameld voor diverse instanties o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, S.O.V.O.N en Brabants Landschap.
Op diverse plaatsen worden nestkasten geplaatst voor allerlei vogels, nestkasten die door eigen leden worden getimmerd.
De tuinwerkgroep beheert een eigen natuurtuin, zoals u op bijgaande foto kunt zien, doel van deze tuin is een stukje uitbreiding van de natuur, een gebiedje dat bezocht kan worden door, klassen met als doel natuurvoorlichting, de bevolking van Dongen e.o.
4 keer per jaar komt ons verenigingsblad 't HOEFBLAD uit, hierin vindt u al onze activiteiten en andere wetenswaardigheden op het gebied van natuur.
Voor meer informatie betreffende de vereniging vind u op deze website.
U kunt lid worden door het aanmeldformulier in te vullen aanmeldformulier
Een vol lid betaalt € 17,00 per jaar
Een 65+ lid betaalt € 15,00 per jaar, dit bedrag geld ook voor een gezinslid.
Klik hier voor uitvergroting